Den styrkede pædagogiske læreplan

Den nye styrkede pædagogiske læreplan er udarbejdet af Børne- og socialministeriet.

Vi har som institution perioden fra juli 2018 til juli 2020 til at implementere den.

Efterhånden som vi kommer igennem implementeringen, vil der komme mere nyt her på siden.

I den nye styrkede pædagogiske læreplan er der seks læreplanstemaer.  

De hedder følgende:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Vi er stadig i gang med at sætte os ind i det nye materiale, men vi synes det virker meget spændende og lærerigt. Vi ser derfor frem til det videre arbejde vi står over for.

Den nye styrkede pædagogiske læreplan kan læses i sin fulde længde her: 

Den nye styrkede pædagogiske læreplan