Forældremøde

Der afholdes 1 årligt forældremøde, som vil ligge i efteråret, hvor der vil være valg til bestyrelsen samt orientering fra børnehaven.

Forældre er altid velkomne med punkter til mødet.