Fri for mobberi

I Aalholm Børnehave arbejder vi med fri for mobberi.

Vi arbejder blandt andet med de fire værdier:

  1. Tolerance: At kunne acceptere og se forskelligheder som en styrke og behandle hinanden ligeværdigt. 
  2. Respekt: At acceptere og tage hensyn til alle børn i gruppen, at være en god kammerat over for alle og at rumme andres væremåde.
  3. Omsorg: At udvise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed over for børn.
  4. Mod: At turde sige fra og markere egne grænser, at være modig og en god kammerat, der reagerer på uretfærdighed.