Sygdom

I Aalholm Børnehave følger vi sundhedsstyrelsens (http://sst.dk) anbefalinger angående sygdom, og hvornår barnet må komme i institutionen.

Det er ikke barnet eller personalet der skal afgøre om barnets almene tilstand er god nok til at deltage i hverdagen i børnehaven. Det er jer som forældre der kender barnet og er bedst til at afgøre dette. I skal også overveje smitterisikoen.

Hvis børnene er i børnehaven, forventes de at kunne deltage i ALLE dagens planlagte aktiviteter.