Samarbejde
For os i Aalholm Børnehave er samarbejde noget vi vægter meget højt. Da vi ser det som en naturlig og vigtig del af barnets trivsel at samarbejdet mellem hjemmet og institution fungerer.